Contactsync - PRIVACY POLICY

HOE GAAN WE OM MET JE GEGEVENS? 

In dit privacy statement informeren wij je hoe er in de contactsync app wordt omgegaan met persoonlijke gegevens.  

Doeleinden verwerking 
Cipher / Innervate Services BV (hierna Innervate) verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doel:  We downloaden de adreslijst van je organisatie naar jouw mobiel toestel zodat we de contacten kunnen toevoegen op jouw mobiel toestel.

Wettelijke grondslag verwerking 
Innervate verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag: 

Ten behoeve van het nakomen van een overeenkomst. Je organisatie heeft een overeenkomst met ons gesloten voor het gebruiken van de contactsync app. 

Toegang tot je contactlijst gegevens van je toestel

Voor de werking van de contactsync app op je mobiel toestel hebben wij toegang nodig tot de contactlijst op het toestel. We gebruiken deze toegang om een een speciale contact-map de bedrijfscontacten toe te voegen, bij te werken of te verwijderen. De app zal geen contactgegevens van andere adreslijsten raadplegen of delen met derden. Je kunt altijd de contactsync app verwijderen indien gewenst.

Uploaden van je contactlijst

Het is mogelijk dat de contactsync app contactpersonen uit je contactlijst upload naar de service voor test-doeleinden en voor backup functionaliteit. De contacten die worden geupload blijven binnen de contactsync omgeving en zullen nooit met derden worden gedeeld.

Ontvangers persoonsgegevens 
Innervate Services verstrekt de ontvangen contactgegevens niet aan derden. Je persoonsgegevens kunnen door Innervate worden ondergebracht in landen binnen de EU/EER. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld het gebruikmaken van cloud-oplossingen van Microsoft welke zich in de EU kunnen bevinden. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Contactgegevens zullen door Innervate niet worden bewaard als het contract voor de contactsync wordt beëindigd.

Rechten betrokkenen 
Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou specifiek verwerken. Hiernaast heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

Als betrokkene heb je ook het recht om Innervate te verzoeken de persoonsgegevens die je zelf aan Innervate verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. 

Contactgegevens 

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Innervate doet kun je contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kun je doen door een e-mail te sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij je om identificatie vragen. 

Innervate 
Aziëlaan 14 
6199AG Maastricht-Airport 
info@innervate.nl 
088-0079000 

Klachten 

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je  persoonsgegevens door Innervate, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van de klacht. Als betrokkene heb je tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Boek een sparringssessie