PRIVACY POLICY

HOE GAAN WE OM MET JE GEGEVENS? 

In dit privacy statement informeren wij je hoe er op de website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens.  

Doeleinden verwerking 
Innervate BV, Innervate Nederland BV en Innervate Services BV (hierna Innervate) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende twee doelen: 

  1. Je te informeren over (nieuwe) diensten, producten en activiteiten van Innervate en van aan ons gerelateerde ondernemingen. 
  1. Om de website van Innervate te optimaliseren en te beveiligen. 

Wettelijke grondslag verwerking 
Innervate verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag: 

Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heb je te allen tijde het recht om de door jouzelf gegeven toestemming voor de verwerking van de, door jou middels het webformulier afgegeven persoonsgegevens, in te trekken. 
 
De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van Innervate in verband met de hosting/housing partner van Innervate Services. De verwerking van je persoonsgegevens is daarnaast noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van Innervate Services, ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Daarnaast is het voor Innervate noodzakelijk om de klantbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website. 

Ontvangers persoonsgegevens 
Innervate Services verstrekt persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van Innervate. Daarnaast verstrekken wij de persoonsgegevens aan een extern bureau dat een mailtool verzorgt. Innervate verstrekt tenslotte persoonsgegevens aan onze hostingpartij. 

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie. 
Je persoonsgegevens kunnen door Innervate worden doorgegeven aan landen binnen de EU/EER. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld het gebruikmaken van cloud-oplossingen van Microsoft welke zich in de EU kunnen bevinden. 

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen: 

Er is voor dit land een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing. 

De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield. 

Meer informatie over de voornoemde door Innervate getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Innervate. Zie verderop in dit privacy statement voor de relevante contactgegevens. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zullen door Innervate worden bewaard voor een duur van 6 maanden. 

Rechten betrokkenen 
Je heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou specifiek verwerken. Hiernaast heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

Als betrokkene heb je ook het recht Innervate te verzoeken de persoonsgegevens die je zelf aan Innervate verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. 
 
Contactgegevens 

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Innervate doet kun je contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kun je doen door een e-mail te sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij je om identificatie vragen. 

Innervate 
Aziëlaan 14 
6199AG Maastricht-Airport 
info@Innervate.nl 
0880079000 

Klachten 

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je  persoonsgegevens door Innervate, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van de klacht. Als betrokkene heb je tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Boek een sparringssessie